Методична робота

 

Похожее изображение

Заклад дошкільної освіти — це складне багаторівневе системне утворення, тому пошук ефективних методів управління ним можливий тільки з використанням системного підходу як основного методологічного ін­струментарію, всебічного аналізу функціонування досліджуваного об'єкта і його структурних компонентів.

 

 

Творча група  закладу дошкільної освіти спільно з адміністрацією розробляє комплексну цільову програму щодо формування модуля освітньо-виховного процесу.

 

В рамках цієї програми кожний педагогічний працівник має конкретне завдання для осмислення і практичного виконання.
На І етапі були сформовані творчі групи та були здійснені такі заходи:
  «круглий стіл» – обговорення програми;
  розподіл завдань для визначених груп;
– «науковий штурм» з опрацюванням моделі майбутнього модуля навчально-виховного процесу у закладі;
  розробка індивідуальних завдань для визначення й створення окремих компонентів моделі;
  «мозковий штурм» з опрацюванням структури управління модулем;
  забезпечення самовизначення кожного члена творчої групи;
  планування роботи на перспективу;
  «круглий стіл» за участю всіх творчих груп з питання створення банку ідей.

Похожее изображение

Форми методичної роботи з педагогічними працівниками:
1. конкурси педагогічної майстерності
2. методичний аукціон
3. методичний вернісаж
4. методична панорама
5. лабораторія педагогічних знань                                                   
6. природнича лабораторія
7. педагогічне ательє
8. педагогічний прогноз
9. творча лабораторія
10. педагогічний клуб
11. день професійної майстерності
12. школи педагогічного досвіду
Форми, що підвищують професійну майстерність:
 1.  педагогічний ринг;
 2.  методичний ринг;
 3.  фестиваль педагогічної творчості;
 4.  день творчості;
 5. аукціон ідей;
 6. банк ідей;
 7. презентація ідей;
 8. ерудит-шоу;
 9. методичні аукціони;
 10. панорама методичних знахідок;
 11. портрет творчого педагога;
 12. творчі звіти педагогічного колективу.
Використання іноваційних технологій в закладі дошкільної освіти

 

1."Мудрі шахи"

2. "Іновація як розвиток і самовдосконалення"

3."Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку. Збереження українських традицій"

 

Нормативно-правові документи, які регламентують інноваційну діяльність  у навчальних закладах:

 

     Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами, чинними від 19.01.2019)

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України: